in english, please Knygos Tekstai

Basic Bitch

Antradienis prie jūros. Kai apsimeti, kad dirbi, bet tik melancholiškai žiūri į ekraną įsivaizduodamas, kaip kas nors po kelių metų dės tavo citatas ant Einšteino nuotraukos. Trečią popiet karštą as fuck, apie penktą lis. Šalia dvi basic bitchez kalba apie gyvenimą ir kažkaip nesuprantu, jei kiekvienas iš mūsų yra neaprėbiama transcendentinė būtybė, kurios šaknis tūno Esybės prigimtyje, jei kiekvienas iš mūsų gali aprėbti visatą savyje, kodėl tada žmonės pasirenka gyventi tokius boring dull gyvenimus su pumpin spice latte, self-help knygų giluma ir TED išmintimi. Viskas suvirškinta, sudėliota į padrąsinančius šūkius – tu gali mieloji, tu tokia ypatinga. Oh, god, reik viskio. Prieš lietų.

Stasys apie Beprasmybę
Kovo 28, 2017